Členstvo v organizáciach

Družstvo je  členom Ovocinárskej únie Slovenskej republiky.103_logouniaSRm.jpg
Stanovy Ovocinárskej únie 


Družstvo je  členom Zväzu integrovanej produkcie ovocia (Z.I.P.O) Slovenskej republiky.
 

Družstvo je  členom Zväzu integrovanej produkcie hrozna a vín (IPROVIN). 102_logoIPROVINm.jpg
Prihláška do IPROVIN
Smernice pre Integrovanú produkciu hrozna
copyright © 2007 Gemerprodukt | gemerprodukt.sk | privacy