Chladiarenský sklad ovocia   


Jednou z priorít družstva je zabezpečiť vhodné skladovacie podmienky, aby ovocie  vyhovovalo po stránke ekonomickej efektívnosti, kvality. Družstvo sa pravidelne zúčastňuje projektu pre zásobovanie škôl a materských škôl v rámci programu „Školské ovocie" kde je daný zvláštny dôraz na kvalitu ovocia a skladovacie podmienky.
Vytvorením dobrých skladovacích podmienok v chladiarenskom sklade a s vhodným skladovacím obalom sa vytvoria optimálne podmienky pre naplnenie požiadaviek tohto programu.

Projekt ,,Prestavba skladových priestorov na chladiarenský sklad ovocia" bol súčasťou programu ,,Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013" (opatrenie 1.1 Modernizácia fariem), ktorý je podporovaný zo zdrojov Európskej Únie. Projekt bol realizovaný v rokoch 2009 až 2011.>>  • Ciele projektu


  • Technické riešenie projektu


  • Vysokozdvižný vozík, 62.83 kB
  • Vysokozdvižný vozík


  • copyright © 2007 Gemerprodukt | gemerprodukt.sk | privacy