Spracovanie ovocia na ovocné šťavy a hrozna na víno  

Jednou z priorít družstva je pokračovať v programe „Školské ovocie"  a zabezpečiť ovocnú šťavu z vlastných zdrojov ako aj rozšíriť sortiment vlastnej predajne. Ďalšou prioritou je zachrániť vinohradníctvo a vinárstvo v tomto kraji a to formou zvýšenia rentability vinohradníctva výrobou konečného produktu, čím sa zachová a zvýši zamestnanosť v rámci družstva.

Projekt ,,Zriadenie spracovateľského miesta pre spracovanie ovocia na ovocné šťavy a hrozna na víno" bol súčasťou programu ,,Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013" (opatrenie 1.1 Modernizácia fariem), ktorý je podporovaný zo zdrojov Európskej Únie. Realizácia projektu sa začala v roku 2012.


  • Ciele projektu


  • Technické riešenie projektu


  • súvisiace články 2

  • Obrázky (Technológia)


  • Charakteristiky použitých druhov ovocia a zeleniny


  • súvisiace články 15

    copyright © 2007 Gemerprodukt | gemerprodukt.sk | privacy