Produkty : Víno a ovocné šťavy


História výroby vína vo Valickej doline

Podľa ústneho podania ľudí, ktorý už sami neboli výrobcovia ale skôr z rozprávania starších počuli že v druhej pol. 19.stor.sa vo Valickej doline vyrábalo hlavne biele víno a to z odrôd ako napr. :

Kecskecsöcsű (Kecskeszemű) asi odroda Razaki (Afuz Ali) alebo Kozie cecky, Kossut Lajos (Kossut szőlő) - Košútovo hrozno, Lipovina, Körteállas, Pataki, Jánycsecsű a jediná červená odroda nazývaná Bógár.


Po pustošení fyloxéry boli grófom Beélikom vysadené odrody :


Vlašský Ryzling, Ezerjó, Csaszla, Furmint, Genovai zamatos, Gohért

95_panoravin.jpg


V malej miere sa v vyskytovali aj samorodáky ako Ottelo, ktoré sa hlavne sušili, ale tiež sa z nich pripravalo víno na predaj pre služobníctvo, ktoré si nakupovalo hlavne okolo Vianoc.
Spracovanie a skladovanie vína prebiehalo v malých pivniciach ktoré boli vyhĺbené priamo vo vinohradoch. Do svahu sa hĺbili pivnice o veľkosti 15-24 m2 a hĺbke 2 -2,5m steny boli spevnené dubovými trámami. Strop bol prikrytí s nahrubo opracovaním drevom a zasypaný zeminou. Hrozno sa zbieralo do putní odkiaľ sa plnilo do „šliapacieho vaku“ ktorý bol v drevenej kadi. Zakrútený otvor vaku držal v rukách vždy gazda (a on prípadne iný dospelý muž s rodiny) bosými nohami vyšľapávali mušt. Mušt kvasil v sudoch ktoré boli umiestnené na drevených trámoch. Na začiatku 20. stor. sa začali používať prvé drevené lisy. Koniec zberu hrozna sa vždy spoločne oslavoval ženy upiekli koláče a muži prispievali vínom. Ešte nie tak dávno žili pamätníci ktorý tvrdili že s vinohradu Csenke – Vyš.Valice bolo vždy vyrobene najlepšie víno celého Gemeru.   
Po dvoch svetových vojnách výroba vína ale aj vinohradníctvo upadalo, až v 70 rokoch 20. stor. sa poľnohospodárske družstvo vrátilo k tradícii a vysadilo 57 ha vinohradov. Nové vinohrady boli z časti vysadené do historických vinárskych tratí ale z časti do nevhodných mrazových kotlín čo malo za následok veľké výpadky hneď po výsadbe. Vysadili sa odrody:
Burgundské biele, Rýnsky Rizling, Vlašský Rizling, Veltlínske zelené, Leányka, Zalagyöngye, Ezerjó,  Svätovavrinecké, Cabernet Saugvinon a Csaszla.


Textovým zdrojom bola knižka B.Kovács István – Vály-völgy (Valická dolina) 

Víno a ovocné šťavy odrody:
  • Cabernet Sauvignon
  • Chardonnay
  • Frankovka
  • Jablčná šťava Idaret
  • Lipovina
  • Muškát žltý
  • Pálava
  • Ryzling Vlašský
  • Ryzlink Rýnský
  • Veltlínske Zelené
  • Druhy štiav a vín :

    copyright © 2007 Gemerprodukt | gemerprodukt.sk | privacy