Produkty : Vinohradníctvo


História vinohradníctva vo Valickej doline.

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť patrí k historicky  mladším oblastiam, hoci prvá písomná zmienka  je už z 12. storočia  a týka sa kúpy a predaja vinohradov. V Gemerskej župe sú vinohrady písomne doložené v  Kružnej z r. 1352 (spomína  sa  vinohradnícka  hora). Ďalším miestom sú Nižné Valice kde už  v roku 1498 pracoval vyspelý vinohradnícky spolok s vlastnými stanovami.
 
73_panorama vino.jpg

Pestovanie viniča malo v živote ľudí Valickej doliny veľký význam. Tradíciu pestovania viniča dokladajú daňové súpisy zo 16-17. stor. ktoré jednoznačne potvrdzujú rozšírenie viniča v celom chotári. V katastri obce Vyšné Valice sa v r. 1715 udáva 9 kv vinohradov (v časti Gregorova Vieska)  a v katastri obce Nižné Valice v rovnakom roku – 5 kv, v r. 1720 - 10 kv.
V 18. a 19. storočí  veľa vinohradov  vypadlo pre nedostatočnú rentabilitu vinohradníctva  a pokles odbytových možností vína. Extrémne  nízke úrody boli zapríčinené okrem sucha  často aj naopak nadmernými búrkami a dažďami. Korunu všetkému však koncom 19. storočia nasadila fyloxéra, ktorá spustošila väčšinu vinohradov. Napriek tomu sa však vinohradníctvo  z časti zachovalo a to aj pričinením rodiny Beélikovcov (bývalí vlastníci kaštieľa v Nižných Valiciach), ktorý obnovili výsadby viniča a to hlavne odrody Vlašský Rizling, Ezerjo, Furmint, Csaszlát, Genovai zamatos a Gohért.
 Po dvoch svetových vojnách výroba vína ale aj vinohradníctvo upadalo, až v 70 rokoch 20. stor. sa poľnohospodárske družstvo vrátilo k tradícii a vysadilo 57 ha vinohradov. Nové vinohrady boli z časti vysadené do historických vinárskych tratí ale z časti do nevhodných mrazových kotlín čo malo za následok veľké výpadky hneď po výsadbe. Vysadili sa odrody:
Burgundské biele, Rýnsky Rizling, Vlašský Rizling, Veltlínske zelené, Leányka, Zalagyöngye, Ezerjó,  Svätovavrinecké, Cabernet Saugvinon a Csaszla.
Textovým zdrojom bola knižka B.Kovács István – Vály-völgy (Valická dolina) 

Podrobnejšie informácie o súčasnom stave vinohradníctva v stredoslovenskej vinohradníckej oblasti poskytuje článok
Ing.Františka Tótha,PhD.
Stručne o  vinohradníctve v stredoslovenskej vinohradníckej oblasti.


V súčasnosti vlastní vinohrady vo Valickej doline len naša firma, snažíme sa o integrovanú produkciu hrozna.
Pravidlá integrovanej produkcie
Smernice pre integrovanú produkciu hrozna
 


Vinohradníctvo odrody:
 • Burgundské biele
 • Cabernet Sauvignon
 • Chardonnay
 • Frankovka
 • Lipovina
 • Muškát žltý
 • Pálava
 • Ryzling Rýnsky
 • Ryzling Vlašský
 • Veltlín zelený
 • Druhy hrozna : Hrozno -modré

  copyright © 2007 Gemerprodukt | gemerprodukt.sk | privacy