Poradenstvo v oblasti dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia v rastlinnej výrobe

Poradenstvo v oblasti dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia v rastlinnej výrobe, 9.357 kB
Na vyžiadanie prevádzáme dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia v rastlinnej výrobe.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s prípravkami používanými pri dezinfekcii a na reguláciu živočíšných škodcov 
Platnosť osvedčenia od 23.3.2010 do 22.3.2015


copyright © 2007 Gemerprodukt | gemerprodukt.sk | privacy