Zoznam plodín na ktoých vykonávame biologické testovanie prípravkov

Zoznam plodín na ktoých vykonávame biologické testovanie prípravkov  , 1556.661 kB   Na základe poverení a odbornej spôsobilosti k výkonu skúšania účinnosti prípravkov na ochranu rastlín v poľných pokusoch pre registračné účely vykonávame skúšanie biologických účinkov fungicídov, insekticídov, herbicídov a morforegulátorov:

a./ Fungicídy :             
obilniny - choroby listov klasov a stebiel, morenie osiva proti hubovým
chorobám
kapusta repková pravá – hubové choroby
repa cukrová, kŕmna – hubové choroby
slnečnica – hubové choroby
jablone – múčnatka, chrastavitosť, skládkové choroby
kôstkoviny – monilióza
broskyne – kučeravosť broskyňových listov
vinič – hubové choroby
81_Uncinula100.jpg


b./ Insekticídy:            
obilniny - živočíšny škodcovia, moridlá
kapusta repková pravá - živočíšny škodcovia, moridlá
repa cukrová, kŕmna – živočíšny škodcovia, moridá
kukurica – víjačka kukuričná
ovocné stromy – živočíšny škodcovia
vinič – živočíšny škodcovia
127_Pseudaulacaspis pentagona.jpg
c./ Herbicídy:              
obilniny    buriny
kukurica –  buriny
slnečnica – buriny
128_Datura stramonium.jpg
d./ Morforegulátory:     
obilniny - regulácia rastu, obmedzenie poliehania, stimulácia úrody
kapusta repková pravá – zlepšenie prezimovania, stimulácia úrody,
slnečnica – obmedzenie poliehania, stimulácia úrody
kukurica – obmedzenie poliehania, stimulácia úrody
jadroviny  – regulácia rastu a plodnosti, stimulácia úrody 
kôstkoviny – regulácia rastu a plodnosti, stimulácia úrody
vinič – regulácia rastu a plodnosti, stimulácia úrody, obmedzenie tvorby
 výhonkov
tabak – obmedzenie tvorby úžlabných výhonkov
sója – regulácia rastu a plodnosticopyright © 2007 Gemerprodukt | gemerprodukt.sk | privacy