Poverenia na skúšanie biologickej účinnosti prípravkov

Poverenia na skúšanie biologickej účinnosti prípravkov , 524.811 kB

Pracoviská poverené UKSUP-om Bratislava na biologické skúšanie prípravkov na ochranu rastlín v zmysle zákona o rastlinolekárskej starostlivosti najdete tu

Naše poverenia:

Poverenie č.38 2009 časť 1
Naše odborné osvedčenia :

- na prácu s jedovatými látkami a prípravkami 2010
Osvedčenie odbornej spôsobilosti 2010-15 František Tóth

- o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných 2011
Osvedčenie odbornej spôsobilosti Tothcopyright © 2007 Gemerprodukt | gemerprodukt.sk | privacy