História Valickej doliny


História Valickej doliny, 35.262 kB

Prvá písomná zmienka o Valickej doline pochádza z roku 1274, kedy kráľ Béla IV. daroval hradnú zem Kalysa (Kaloša) trom svojim gemerským hradným jobagiónom. Hradní páni vo Valiciach slúžili zo zbraňou a patrili k vyššej vrstve spoločnosti. Územie Valickej doliny patrilo teda v 13.stor. panstvu gemerského hradu. V priebehu 13.-14. stor. sa hradní jobagióni povýšili do šľachtického stavu a postupne sa z nich vytváralo miestne zemianstvo.
V 11.-14. stor. názov Wal označuje územie, ktorého centrum bolo vo Vyšných Valiciach. Dôsledkom priebežného delenia majetku vznikali postupne ďalšie osady v doline.


Textovým zdrojom bola knižka B.Kovács István – Vály-völgy
(Valická dolina) 
copyright © 2007 Gemerprodukt | gemerprodukt.sk | privacy