Historické pamiatky v doline


Historické pamiatky v doline, 187.656 kB
Najcennejšie architektonické pamiatky Valickej doliny sa nachádzajú v obciach : 

Nižná Káloša
88_kalosa100.jpg
                              
Nižné Valice
78_erb200.jpg

Vyšné Valice
101_vysvaliceerba.jpg


Textovými zdrojmi jednotlivých článkov boli knižky B.Kovács István – Valy-völgyTököly Gábor-Kástélyok, Kúriak, Udvarházak Gömörben rolex replica.Nižná Káloša, 38.706 kB Nižná Káloša

Nižné Valice , 38.249 kB Nižné Valice

Vyšné Valice, 34.532 kB Vyšné Valice

copyright © 2007 Gemerprodukt | gemerprodukt.sk | privacy