Prírodné krásy doliny


Prírodné krásy doliny, 30.07 kB
 
Spomedzi prírodných zaujimavostí doliny spomeňme aspoň Deškov hrad a Deravú skalu.


Deravá skala, 115.262 kB Deravá skala

Deškov hrad, 82.168 kB Deškov hrad

copyright © 2007 Gemerprodukt | gemerprodukt.sk | privacy