Meterologické pozorovania

Prevádzame podrobné meteorologické pozorovania v Rimavskej Sobote a vo Valiciach vrátane sledovania rastových fenofáz jednotlivých plodín.

Meterologická stanica