Pár slov o našej spoločnosti

Začiatky družstva
Gemerprodukt OVD siahajú
až do roku 1998

Družstvo Gemerprodukt OVD bolo založené v roku 2003 i keď jeho začiatky siahajú až do roku 1998, kedy jeden zo zakladajúcich členov už samostatne podnikal ako SHR.

Závažný zlom v podnikaní nastal až na podnet ďalšieho zo zakladajúcich členov ktorý navrhol v roku 1999 prenájom 65 ha vinohradu od PD „Valická dolina“. Pre ďalšiu stabilizáciu podnikania bolo medzi zainteresovanými rozhodnuté o založení právneho subjektu na báze dvoch rodín, a tak došlo k založeniu vlastného družstva. V roku 2004 družstvo odkúpilo všetky aktíva a pasíva pôvodne samotne podnikajúceho SHR a pokračuje v hospodárskych aktivitách.


V súčasnosti poskytujeme čerstvé ovocie, kvalitné víno, ovocné šťavy a zabezpečujeme tú najširšiu škálu pokusov

V súčasnosti je cieľom družstva stabilizovať intenzívnu výrobu muštového hrozna a zároveň intenzívnu výrobu ovocia. Poskytnúť zákazníkom čo najčerstvejšie ovocie, kvalitné víno a širokú paletu ovocných štiav. Družstvo chce pokračovať v pokusníctve a zabezpečiť čo najširšiu škálu jednotlivých druhov pokusov pomocou najmodernejšej techniky na svojich vlastných poliach.


Čerstvé ovocné šťavy a kvalitné víno
priamo z Gemera.


GemerShop.sk